Behandeling

Soms is de problematiek en de hulpvraag meteen duidelijk en kan ik direct met een behandeling starten. Tijdens een gesprek samen met jou en je kind bespreken we het behandelplan. In overleg kiezen we dan voor een bepaalde behandeling waarbij ik een integratieve benadering hanteer van de meest evidence based behandelingen (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie). 

Naast de gesprekken met het kind of de jongere voer ik ook enkele gesprekken met de ouders. Soms ben je als ouder zoekende naar de juiste manier om met je kind om te gaan. Vaak helpen enkele ouderbegeleidende gesprekken om meer inzicht te krijgen in het functioneren van je kind. Je voelt je sterker in de opvoeding. Bovendien heeft de behandeling  van je kind meer effect als je als ouder actief bij de behandeling betrokken bent.

Psychodiagnostisch onderzoek

Als er vragen zijn over de ontwikkeling van je kind, of als er behoefte is aan meer inzicht in het functioneren van je kind thuis of op school, kan er een psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden. Ik stel daarbij dan een aantal onderzoeksvragen, zoals: Wat is de oorzaak van de gedragsproblemen bij het kind? Hoe komt het dat het kind moeite heeft in het contact met andere kinderen? Waarom is het kind angstig? Vervolgens wordt hierop nader ingegaan in de vorm van gesprekken/ testopdrachten met het kind en de ouders en eventueel is er ook contact met de school. Vervolgens maak ik een verslag van het onderzoek en dit wordt dan samen met jou en je kind besproken. Tijdens dit gesprek kunnen ook eventuele vervolgstappen voor verdere behandeling worden gemaakt.

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugd psychologie biedt ondersteuning onder andere met betrekking tot: 

  • Angstklachten/ trauma
  • Rouw/verlies
  • Stemmingsklachten
  • Opvoedingsproblemen/ systeemproblemen
  • Ontwikkelingsproblemen (o.a. autisme en aandachtstekortproblemen)Gedragsproblemen
  • Problematisch middelengebruik
  • Psychosomatische klachten

Voor wie?

Om verschillende redenen kunnen kinderen en jongeren niet lekker in hun vel zitten. Het kan voorkomen dat ze problemen hebben met leren of zich moeilijk kunnen concentreren, dat ze angstig of onzeker zijn, dat ze worden gepest of vaak ruzie hebben met leeftijdsgenoten, dat ze problemen hebben met eten, dat ze onverklaarbare medische klachten hebben zoals hoofdpijn of buikpijn, dat ze vaak ruzie hebben met hun ouders, dat er sprake is van dwangmatig gedrag, dat ze een traumatische ervaring overhouden nadat er iemand in hun omgeving is overleden, of nadat hun ouders gescheiden zijn. Sommige kinderen of jongeren trekken zich dan terug en praten er liever niet over, anderen praten er juist wel over of gaan zich opstandig gedragen. Het kan fijn zijn om er met iemand over te praten.

Soms loop je als ouder vast in de opvoeding van je kinderen, ook al heb je het beste met ze voor. De opvoeding verloopt dan niet zoals je dat had voorgesteld. Naast behandeling voor kinderen en jongeren is er dan ook de mogelijkheid voor ouderbegeleidende gesprekken/ opvoedingsondersteuning. Bijvoorbeeld als je merkt dat je kind niet meer naar je luistert, als je kind erg somber, angstig of onzeker is en je niet weet hoe daarmee om te gaan of als je behoefte hebt aan voorlichting over ontwikkelingsproblemen bij je kind, zoals autisme of AD(H)D. Het kan ook dat jij en je partner gaan scheiden en jullie je zorgen maken over het welzijn van je kind.

Ik ben jonger dan 12 jaar
Je kunt om verschillende redenen naar een kinderpsycholoog gaan; als je vaak wordt gepest, problemen hebt met leren, met concentreren, je vaak bang bent, problemen hebt met slapen, ruzie hebt met je ouders of andere kinderen, of omdat er iemand is overleden en je daar veel verdriet van hebt of omdat je ouders zijn gescheiden en je je daar erg rot door voelt.

Als jij en je ouders daar graag iets aan willen doen zodat het weer beter met je gaat, kan een kinderpsycholoog je helpen. Die praat dan met jou en met je ouders en geeft tips hoe je je weer beter kunt voelen. Soms moet je dan ook wat testen of opdrachten maken om te kijken waar je goed in bent en waar je wat minder goed in bent.

Ik ben 12 jaar of ouder
Er kunnen verschillende redenen zijn om naar een psycholoog te gaan. Misschien voel je je onzeker of somber. Misschien heb je problemen thuis. Of heb je moeite met leren of vaak ruzie met leeftijdsgenoten. Het helpt om er met iemand over te praten. Je krijgt op die manier meer inzicht en kunt je weer een stuk lekkerder voelen. 

Een psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat je over alles kunt praten wat je dwars zit. Dat kan vaak al voor veel opluchting zorgen. De psycholoog mag hierover met niemand anders praten. Mochten er dingen spelen die gevaarlijk zijn voor jou of een ander, dan zal ik, als psycholoog, met jou overleggen wie we hierover kunnen inlichten. Bijvoorbeeld je huisarts of je ouders. Een psycholoog zal nooit iets over jou vertellen zonder jou erbij te betrekken.

Als je 15 jaar of jonger bent moeten allebei je ouders toestemming geven voor hulp door een psycholoog.

Als je 16 jaar of ouder bent mag je zelf bepalen in hoeverre je je ouders betrekt bij de hulp. Je kunt je dan ook zelf aanmelden.